Accessories > Flysurfer

KajTech tar hem samtliga tillbehör och kläder från Flysurfer. VI har även en hel del av artiklarna på lager. Gå till Flysurfers Flyshop för det kompletta sortimentet. Det går fint att beställa direkt där online eller beställa av KajTech via mail/telefon/Skype.

Kaj Kjellgren Webmaster, Kajtech